Ce este Cloud Computing

1. Definitia Cloud Computing

Un set de standarde referitoare la modelele de implementare este inca in studiu de catre cercetatori si furnizori. Institutul Naţional de Standarde şi Tehnologie din Statele Unite (NIST), ca autoritate in materie,  defineşte cloud computing ca un model de servicii de acces prin retea (Internet) la sisteme distribuite de resurse de calcul configurabile la cerere (de exemplu servere, stocare de date, aplicaţii şi servicii) care pot fi puse rapid la dispozitie cu eforturi minime de management si interventie din partea clientului si a furnizorului. Accesul se poate face de oriunde, convenabil, fara ca utilizatorul sa aiba nevoie sa stie in detaliu locatia sau configuratia sistemelor care furnizeaza aceste servicii. Mai simplu spus, aplicatiile si datele ruleaza si sunt stocate in alta parte decat pe serverele si statiile utilizatorului, acesta accesandu-le de la distanta (adica pe Internet, dar nu neaparat).

Nu exista inca in limba romana un termen echivalent.

Webmail-ul (Microsoft Hotmail®, Yahoo! Mail®, Gmail®de la Google) este un exemplu de serviciu in Cloud, dar solutiile oferite astazi sunt mult mai avansate si mai complexe de atat, teoretic fiind posibil ca serviciile unei firme sa ruleze in totalitate in Cloud.

Pentru a putea fi denumit ca atare, un sistem de Cloud Computing trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici esentiale:

  • Resursele sunt disponibile la cerere.
  • Accesul se face prin reţea de banda larga.
  • Resursele sunt folosite in comun.
  • Elasticitate.
  • Este un serviciu masurat.
Mai mult despre caracteristicile esentiale ale cloud computing

Cloud computing va avea impact asupra organizaţiilor, companiilor şi utilizatorilor privaţi şi va schimba paradigma de ‘putere de calcul’ aşa cum o ştim astăzi. Beneficii ca agilitate, colaborare,  scalare şi disponibilitate, combinate cu posibilităţile de reducere a costurilor prin calcul optimizat şi eficient atrag mulţi furnizori dar mai ales potenţiali clienţi.

2. Implementare si modele de servicii

Modele de implementare:

- Private Cloud. Infrastructură de tip cloud prevazuta pentru utilizarea exclusivă de către o singură organizaţie care cuprinde mai multi consumatori (de exemplu, business units). Acesta poate fi deţinut, administrat şi operat de către organizaţie, o companie terţă sau o combinaţie a acestora şi poate exista fizic in interiorul sau in afara organizatiei (‘on-premises’ sau ‘off-premises’).

- Community Cloud. Infrastructura de tip cloud este prevazuta pentru utilizarea exclusivă de către o comunitate specifica de consumatori din organizatii care au preocupări sau interese comune (de exemplu misiunea, cerinţele de securitate, politică sau considerente de conformitate). Aceasta poate fi deţinuta, administrata si operata de catre una sau mai multe dintre organizaţiile din comunitate, o terţă parte sau o combinaţie a acestora şi poate exista fizic in interiorul sau in afara organizatiei.

- Public Cloud. Infrastructura de tip cloud este prevazuta pentru utilizarea deschisă de către publicul larg. Aceasta poate fi deţinuta, administrata şi operata de  catre o organizatie comerciala, academica, guvernamentala sau o combinaţie a acestora. Ea există la sediul furnizorului de Cloud Computing.

- Hybrid Cloud. Infrastructura de tip cloud este o combinatie de două sau mai multe infrastructuri Cloud distincte (Community, Private sau Public), care rămân entităţi unice, dar sunt legate împreună de o tehnologie proprietara sau standardizată, care permite portabilitatea datelor si aplicatiilor la cerere (un exemplu de utilizare este echilibrarea utilizarii resurselor in cazul varfurilor de solicitare).

Infrastructura de Cloud Computing este o colectie de sisteme hardware şi software care fac posibile cele cinci caracteristici esenţiale serviciilor de tip  cloud computing.

Detalii despre infrastructura

 Modele de servicii uzuale bazate pe Cloud Computing:

  • Software ca Serviciu (SaaS).
  • Platforma ca Serviciu (PaaS).
  • Infrastructura ca Serviciu (IaaS).
Modele de servicii